Bouwen en verbouwen HvC

Bouwen en verbouwen; (omgevings)vergunning of vergunningvrij

In ons mooie woonpark zien we steeds meer bouwwerken naast de bestaande bouw ontstaan. Naar hartenlust wordt er gebouwd en verbouwd. Of de wet- en regelgeving hierbij in acht genomen wordt is wel eens de vraag.

Voor bouwen, verbouwen en slopen is meestal een omgevingsvergunning (vroeger de bouwvergunning) nodig. Soms heb je ook een vergunning voor andere activiteiten nodig. Bijvoorbeeld voor het kappen van een boom of voor het aanleggen van een uitrit. Slechts in een aantal gevallen kun je zonder vergunning (vergunningvrij) bouwen. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van de woning. Je kunt dit online checken bij gemeente Waalwijk en via het Omgevingsloket. Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

“Staat je type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet je een vergunning aanvragen.”

Ook al mag je vergunningvrij bouwen, je moet daarbij altijd wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Brochures over vergunningvrij bouwen en verbouwen zijn te vinden op de website van Rijksoverheid.nl.

De gemeente Waalwijk controleert of iedereen die bouwt, zich houdt aan de regels. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels en of er wel een bouwvergunning is. Heb je het vermoeden dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat? Dan kun je dit melden bij gemeente Waalwijk. Meldpunt leefruimte

Wat is er mogelijk :

  • De stenen woningen hebben gemiddeld 194 m2 aan achtererfgebied. Hier kan dan gemiddeld maximaal 69 m2 bijgebouwd worden/zijn;
  • De houten woningen hebben gemiddeld 153 m2 aan achtererfgebied. Hier kan dan gemiddeld maximaal 61 m2 bijgebouwd worden/zijn.

Dit dus vooral even als indicatie, want het achtererfgebied per kavel kan erg variëren. Meer info hierover is op te vragen via de gemeente.

Aanvullend op deze ruimtelijke regels zal men natuurlijk ook altijd moeten voldoen aan het bouwbesluit. Onder andere ten aanzien van WBDBO (Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag).

Vuistregel: bij bestaande woningen moet dit 20 minuten zijn. Dit komt overeen met 5 m afstand tussen gebouwen, of minimaal 20 mm solide houten wand (geen ramen). Bij nieuwe gebouwen moet dit 60 minuten zijn; dit wordt getoetst bij een omgevingsvergunning.

Hieronder vind je een tekening (Kavels) waarop het achtererfgebied, dat  ‘vergunningsvrij’ volgens bovenstaande richtlijnen te bebouwen is, gearceerd aangegeven.

Kavels