Park reglement

1. Verkeersregels

Binnen de grenzen van woonwijk Hof van Capelle gelden dezelfde verkeersregels als in de rest van Nederland. De algemene snelheidslimiet binnen het woonpark is 30 Km/u. In de straten haaks op de hoofdweg, de woonstraten, is de dit stapvoets.

2. Parkeerbeleid

In de straten haaks op de hoofdweg, de woonstraten, is het verboden te parkeren. De hulpdiensten moeten elke woning zonder belemmering kunnen bereiken. Bezoek kan parkeren op de parkeerplaatsen langs de hoofdweg.

3. Wassen van uw voertuigen

Het wassen van auto’s op uw eigen terrein of op de straat is verboden. U zult voor het wassen van auto’s naar een wasstraat moeten gaan. Het waswater komt via onze regenwaterriolering in de plas terecht. Dat is funest voor de kwaliteit van het water in de plas. Met alle gevolgen voor de vissen en de kwaliteit van het zwemwater.

4. Huisdieren

Huisdieren zijn toegestaan zolang deze geen overlast aan uw buren veroorzaken. Houd uw hond aan de lijn.

5. Hondenpoep

Binnen onze woonwijk geldt een opruimplicht te aanzien van hondenpoep. Om deze plicht te vervullen staan er voldoende groene hondenpoepafvalbakken binnen het woonpark. De opruimplicht wordt steekproefsgewijs gehandhaafd door ambtenaren (BOA) van de gemeente Waalwijk.

6. Afval

Houd onze woonwijk schoon en opgeruimd. Kliko’s moeten met gesloten deksel, die voorzien moet zijn van een nummersticker van de CDS, (oude voorraad) aan het begin van uw straat worden geplaatst. Het sluiten van de deksel is belangrijk omdat anders eksters en of kraaien er een bende van maken. Op dinsdag wordt de kliko geleegd tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

7. Geluidsoverlast

Houd rekening met elkaar zoals in elke woonwijk. Zorg er met zijn allen voor dat er tussen 22:00 – 08:00 geen geluidsoverlast plaatsvindt.

8. Plas en watergangen

De oevers van de watergang bij en/of rond uw woning moet u vrijhouden van overhangend groen, boomtakken, etc.. Houd de watergang vrij zodat iedereen naar de plas kan varen. Het is verboden om op de plas en watergangen binnen het woonpark te varen met verbrandingsmotoren. Alleen zeilen, roeien of elektromotor is
toegestaan. Gebruik het water niet als afvalcontainer voor tuinafval, frituurvet etc.. Zo blijft de plas veilig en schoon om in te zwemmen. De kwaliteit van het zwemwater wordt in de zomerperiode tweewekelijks gecontroleerd.

9. Vissen

Bewoners van onze woonwijk mogen vissen in de plas en watergangen. Uiteraard dient u in het bezit te zijn van een geldige nationale VISpas en daarnaast moet u een vergunning aanvragen via het bestuur. Nachtvissen is niet toegestaan. Een verantwoordelijk ambtenaar (BOA) komt regelmatig onaangekondigd controleren. Deze ambtenaar kan een boete opleggen.

10. Servicegelden

U woont in een woonwijk waar u als onroerend goed eigenaar automatisch lid bent van de Coöperatie Hof van Capelle. Door dit lidmaatschap bent u verplicht maandelijks en tijdig de jaarlijks vastgestelde servicegelden te storten op de bankrekening van coöperatie Hof van Capelle. De servicegelden worden door het bestuur van de coöperatie gebruikt ter verbetering -of voor onderhoud van het woonpark.

11. Voeren van dieren

Het (bij)voeren van dieren in de winter word door veel mensen gezien als iets slechts, dat is het niet, mits we het binnen bepaalde perken houden, en het ook niet voor overlast door rottend brood / water vervuiling  en overlast door ratten en muizen gaat zorgen.

Zomers hebben de dieren meer als voldoende voedsel in hun natuurlijke habitat, en is bijvoeren ook niet aan te raden.

Houd daarom de volgende regels in acht bij het voeren van de dieren op onze woonwijk:

  • Voer alleen bij in de winter, in voorjaar en zomer bijvoeren verstoord de natuurlijke impuls van de dieren en hun jongen, om te leren overleven.
  • Voer niet te veel, het moet opgaan waar u bij staat.
  • Voer zo min mogelijk brood. Een kapje oud brood kan weinig kwaad, maar houd het beperkt, geen hele broden!
  • Bied de dieren variatie als u wilt bijvoeren: doperwten, mais of ander graan (kippenvoer!). Er is zelfs speciaal eendenvoer te koop.
  • Help de eenden verder door een sneeuwvrije plek te maken, zodat ze bij het gras kunnen. Dus bij voorkeur niet in het water voeren.