Tennis Club

Op “Hof van Capelle”, hierna te noemen HvC, ligt een tweetal zogenaamde “all weather” tennisbanen. De tennisbanen behoren in eigendom toe aan de eigenaar van “Capelse Hof”, zijnde het nieuwbouwgedeelte grenzend aan HvC. Laatstgenoemde eigenaar heeft de bewoners van HvC drie jaar geleden toestemming gegeven de banen voor onbetaalde tijd gratis te mogen gebruiken.

Doordat de banen gedurende lange tijd niet werden gebruikt, gingen zij er in bespeelbaarheid drastisch op achteruit. Op initiatief van Jan de Jong, bewoner van HvC, werd een grote schoonmaak georganiseerd. Met de medewerking van parkbewoners werden de banen ontdaan van een dikke laag mos. Met aanhangwagens werd dit afgevoerd naar de milieustraat van de gemeente Waalwijk. Nieuwe netten werden geschonken en opgehangen en het toegangshek werd voorzien van een nieuw slot.

Daar het onduidelijk is of we de tennisbanen gedurende lange termijn kunnen blijven gebruiken, is er niet echt geïnvesteerd in de kwaliteit van de banen. Dit neemt niet weg dat leden van de opgerichte tennisclub met heel veel plezier, op recreatief niveau, de banen gebruiken. Nergens kunt u dan ook voor zo weinig lidmaatschapsgeld zo veel plezier aan tennissen beleven.

Voor meer info zie hier :