Coöperatie

Namens het bestuur van de coöperatie “Hof van Capelle” (HVC) en mede namens alle bewoners van harte welkom op ons mooie privé woonwijk. Dit voormalige recreatiepark de “Spranckelaer” is sinds december 2017 een nieuwe woonwijk van de gemeente Waalwijk, een “wijk van de toekomst”. Een wijk waar namens de bewoners door het bestuur een groot aantal dingen zelf geregeld worden. Na 10 jaar van intensieve onderhandelingen met de gemeente en de provincie hebben we het legalisatieproces positief kunnen afronden en mag er nu legaal permanent gewoond worden in onze wijk. Er moeten technisch nog een aantal zaken door het bestuur worden afgerond, hiervoor hebben we tot en met 2021 de tijd.

De eigenaren van de woningen op woonpark “Hof van Capelle” zijn verenigd in een coöperatie zonder winstoogmerk. Door de aankoop van je woning ben je automatisch lid van de Coöperatie Hof van Capelle (HVC). Je kunt het vergelijken met een vereniging van huiseigenaren in een appartementencomplex. Je betaalt hierom mee aan (onderhoud)kosten van het park. Dit in de vorm van servicekosten. De hoogte van de servicekosten worden jaarlijks besproken en goedgekeurd tijdens de Algemene Leden Vergadering. (ALV)

De coöperatie heeft een bestuur. Dit bestuur wordt gekozen door de leden. Het bestuur heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en zij vormen samen het dagelijks bestuur. Daarnaast zijn er nog bestuursleden en adviseurs die voor allerlei taken verantwoordelijk zijn. Bij vertrek van bestuursleden worden er tijdens de eerstvolgende ALV nieuwe bestuursleden gekozen. Iedereen kan zich aanmelden om eventueel deel uit te maken van het bestuur. Het zou fijn zijn als het bestuur versterkt zou mogen worden door vrouwen, om de verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur wat meer in evenwicht te brengen.

Het bestuur vergadert standaard 1 x per maand, of zo vaak als het nodig is. Ook sociale activiteiten worden door het bestuur georganiseerd en of begeleid. Zo zijn daar de jaarlijkse nieuwjaarsborrel, een burendag en soms een parkfeest.

Door het bestuur wordt een INFO bulletin rondgestuurd. Deze verschijnt een tiental keren per jaar. Is er echter belangrijk nieuws te melden dan komt er een extra INFO uit.

Elke bewoner/eigenaar van een woning op ons woonwijk kan ideeën aandragen om e.e.a. op ons park nog beter te laten verlopen. Dit per voorkeur via onze website: www.hofvancapelle.nl. Via het contactformulier op deze website kun je je ideeën en opmerkingen kenbaar maken. Tevens kun je je op de website aanmelden voor 2 WhatsApp groepen, namelijk: ‘social talk’ en ‘buurt preventie’. Ook worden hier regelmatig aankondigingen gedaan van evenementen in onze wijk. De samenstelling van het huidige bestuur is tevens ook terug te vinden op onze website.

Op ons park zijn verder aanwezig een “jeu de boules” en een “tennisclub”.

Meer informatie hierover is te vinden op onze website : www.hofvancapelle.nl

Contact met bestuur verloopt eenvoudig via het secretariaat: info@hofvancapelle.nl of via het contact formulier op onze website.